batabet-news

ก่อนที่ม้าจะเข้าสู่สนามแข่ง ม้าต้องทำการฝึกมาก่อนด้วย โดยการฝึกซ้อมม้าแข่งจะเริ่มตั้งแต่ม้าอายุได้ 2 ปี จะเริ่มฝึกตีวงวิ่งคล้ายกับเด็กฝึกเดิน จนกระทั่งแข็งแกร่งแล้วก็จะนำมาสอบคัดเลือก